Kontakt

Labofarm Agro sp. z o.o.
ul. Podmiejska 8,
83-200 Starogard Gdański
POLSKA
tel.  +48 58 561 20 08
fax. +48 58 561 20 16

e-mail: poczta@labovet.com.pl
strona: www.labovet.com.pl

NIP 592-207-37-48,
REGON: 193105002,
KRS 0000222511 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 577.000 PLN